FRIENDS

Hoe kunnen we stress en negatieve emoties en negatief gedrag in scholen elimineren?

Nu, met het Stiltetijd/Transcendente Meditatieprogramma, is dat mogelijk!

Ontdek meer over het project FRIENDS – Fostering Resilience, Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools

Beleidsaanbevelingen – Beleidsvormingskader

Het project heeft een beleidsvormingskader ontwikkeld voor de introductie van Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma in scholen op grotere schaal. Dit kader biedt materialen en richtlijnen voor het succesvol ontwikkelen, implementeren  en opvolgen van beleidsaanbevelingen.

Inclusief onderwijs ter bevordering van welzijn

Een nieuwe aanpak om sociale integratie, gelijke behandeling en non-discriminatie binnen de leeromgeving te bevorderen

Stiltetijd gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma voor scholen

FRIENDS Eindconference

Op 4 december 2019 werd de eindconferentie van het FRIENDS project gehouden in de Sky Room van de Koninklijke bibliotheek van België, in Brussel. Het was een unieke bijeenkomst met presentaties van de hoofdresultaten en ervaringen van het project door het FRIENDS consortium, schoolorganisaties, experts en andere partners van inclusief onderwijs.

Wat voel je

als je mediteert?

HET PROJECT

Het FRIENDS-project heeft tot doel een innovatieve aanpak te introduceren in scholen om respect voor diversiteit, tolerantie en sociale integratie in de leeromgeving te bevorderen. Het Stiltetijd/Transcendente Meditatieprogramma heeft wetenschappelijk bewezen dat leerlingen minder agressief worden, meer geneigd zijn om positieve relaties aan te gaan en dat hun academische resultaten verbeteren.

Dit alles heeft een volledig voordeel voor het onderwijsstelsel dat op die manier gelijkheid, integratie en intercultureel begrip bevordert.

Doelstelling:

Het FRIENDS-project heeft een innovatieve, wetenschappelijk gevalideerde techniek in de Europese scholen ingevoerd: de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM-programma). In 4 Europese landen (Portugal, Italië, België en het Verenigd Koninkrijk) richtte men zich op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit kansarme milieus, uit minderheden of met een migrantenachtergrond. Binnen dit FRIENDS project hebben 1800 leerlingen, 900 leerkrachten en directieleden en 200 ouders de ST/TM training gekregen.

 

Specifieke doelstellingen:

E

SOCIALE INCLUSIE PROMOTEN

+ Details

Inclusief onderwijs, tolerantie en non-discriminatie bevorderen door een innovatieve aanpak van de hele school: de zogeheten Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma.

E

ONZE GOEDE PRAKTIJKEN VERSPREIDEN EN UITBREIDEN

+ Details

Deze innovatieve goede praktijken in vijf landen (België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk op een bredere Europese schaal verspreiden en uitbreiden. We richten ons op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus.

 

E

SOLIDE, OP FEITEN GEBASEERDE BELEIDSAANBEVELINGEN OPSTELLEN VOOR DE INVOERING VAN HET STILTETIJD/TRANSCENDENTE MEDITATIEPROGRAMMA

+ Details

Solide, empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen opstellen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma ter ondersteuning van beleidshervormingen in het kader van de voortdurende verbetering van de onderwijsstelsels in Europa.

E

DE ROL VAN HET ONDERWIJS VERSTERKEN

+ Details

De rol van de onderwijs-, opleidings- en jeugdhulpstelsels voor in Europa versterken bij de bevordering van het intercultureel begrip, de sociale samenhang en het wederzijdse respect in de samenleving en de preventie van discriminatie, geweld en radicalisering.

Wat is Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma® voor scholen?

Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma bestaat uit het toevoegen van een paar minuten aan het begin en aan het einde van de schooldag waarin men twee keer per dag de eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, beoefent. Deze techniek is effectief gebleken voor de ontwikkeling van hersenfuncties, cognitieve prestaties, persoonlijkheidsintegratie en positief sociaal gedrag. Tijdens de Stiltetijd beoefenen leerlingen die zich vrijwillig aanmelden en wier ouders het ermee eens zijn, de Transcendente Meditatietechniek, terwijl de andere leerlingen andersoortige activiteiten uitoefenen, zoals rustig lezen of rusten.

Schrijf in op onze Nieuwsbrief

    Door je in te schrijven, geef je toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens, conform de EU-regelgeving 2016/679 (GDPR).

    Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Neem contact met ons op!