FRIENDS!

Hoe kunnen we stress en negatieve emoties en negatief gedrag in scholen elimineren?

Nu, met het Stiltetijd/Transcendente Meditatieprogramma, is dat mogelijk!

Ontdek meer over het project FRIENDS – Fostering Resilience, Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools

HET PROJECT

Het FRIENDS-project heeft tot doel een innovatieve aanpak te introduceren in scholen om respect voor diversiteit, tolerantie en sociale integratie in de leeromgeving te bevorderen. Het Stiltetijd/Transcendente Meditatieprogramma heeft wetenschappelijk bewezen dat leerlingen minder agressief worden, meer geneigd zijn om positieve relaties aan te gaan en dat hun academische resultaten verbeteren.

Dit alles heeft een volledig voordeel voor het onderwijsstelsel dat op die manier gelijkheid, integratie en intercultureel begrip bevordert.

Doelstelling:

Het FRIENDS-project beoogt een innovatieve, wetenschappelijk gevalideerde techniek in de Europese scholen in te voeren: de Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma (Stiltetijd/TM-programma). In Portugal, Italië, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk richt men zich op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit kansarme milieus, uit minderheden of met een migrantenachtergrond. Ten minste 150 leerlingen per land (leerlingen van 5 jaar tot 18 jaar – het einde van het middelbaar onderwijs – en volwassen leerlingen) zullen hierbij betrokken worden om op een bredere Europese schaal aan te tonen dat het Stiltetijd/TM-programma in het onderwijs een zeer doeltreffende aanpak van de hele school is om inclusief onderwijs en inclusieve opleiding te bevorderen.

Specifieke doelstellingen:

De volgende 4 specifieke doelstellingen moeten worden bereikt:

E

SOCIALE INCLUSIE PROMOTEN

+ Details

Sociale integratie, tolerantie en non-discriminatie in scholen bevorderen door een innovatieve aanpak van de hele school: de zogenaamde Stiltetijd, gebaseerd op het Transcendente Meditatieprogramma.

E

ONZE GOEDE PRAKTIJKEN VERSPREIDEN EN UITBREIDEN

+ Details

Deze innovatieve goede praktijken in vijf landen (België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk op een bredere Europese schaal verspreiden en uitbreiden. We richten ons op scholen en niet-formele onderwijsinstellingen met leerlingen uit minderheden, met een migrantenachtergrond of uit kansarme milieus.

 

E

SOLIDE, OP FEITEN GEBASEERDE BELEIDSAANBEVELINGEN OPSTELLEN VOOR DE INVOERING VAN HET STILTETIJD/TRANSCENDENTE MEDITATIEPROGRAMMA

+ Details

Solide, empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen opstellen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma ter ondersteuning van beleidshervormingen in het kader van de voortdurende verbetering van de onderwijsstelsels in Europa.

E

DE ROL VAN HET ONDERWIJS VERSTERKEN

+ Details

De rol van de onderwijs-, opleidings- en jeugdhulpstelsels voor in Europa versterken bij de bevordering van het intercultureel begrip, de sociale samenhang en het wederzijdse respect in de samenleving en de preventie van discriminatie, geweld en radicalisering.

Wat is Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma® voor scholen?

Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma bestaat uit het toevoegen van een paar minuten aan het begin en aan het einde van de schooldag waarin men twee keer per dag de eenvoudige, wetenschappelijk gedocumenteerde psychofysiologische techniek, Transcendente Meditatie, beoefent. Deze techniek is effectief gebleken voor de ontwikkeling van hersenfuncties, cognitieve prestaties, persoonlijkheidsintegratie en positief sociaal gedrag. Tijdens de Stiltetijd beoefenen leerlingen die zich vrijwillig aanmelden en wier ouders het ermee eens zijn, de Transcendente Meditatietechniek, terwijl de andere leerlingen andersoortige activiteiten uitoefenen, zoals rustig lezen of rusten.

News

Next face to face dissemination meeting in UK

The next ‘Face to face dissemination’ meeting of the FRIENDS project will be held on Thursday 26th September 2019, starting from 4.30 p.m. in the beautiful location of the Maharishi Peace Palace, in Rendlesham – UK.  Here, local learning communities implementing the...

Free Conference ‘SOCIAL INCLUSION THROUGH EDUCATION’, UK

You are warmly invited to an afternoon Public Conference ‘SOCIAL INCLUSION THROUGH EDUCATION’ at which the interim results of the FRIENDS project, aimed at promoting respect for diversity, tolerance and social inclusion in the learning environment, will be presented....

Subscribe to our Newsletter

By signing up, you consent to the processing of personal data in accordance with the EU Regulation 2016/679 (GDPR).

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Contact Us!