Bronnen

Preparation

Strategische Analyse: het status quo

Er wordt een strategische analyse ontwikkeld om het Stiltetijd-met-Transcendente-Meditatieprogramma succesvol in te passen. Hierbij wordt een beter inzicht verkregen in de uitdagingen, kansen en effecten op de bevordering van sociale integratie in het onderwijs op een breder Europees niveau.

On-going

Protocol en plan voor de evaluatie van het Stiltetijd/TM-programma

Dit document beschrijft de opzet van het onderzoek, de uitvoeringsprotocollen en het algemene evaluatieplan om het effect van de invoering van het Stiltetijd/TM-programma te beoordelen.

Bibliografie en documentatie

Literatuuroverzicht en definitie van de voornaamste analysetechnieken van de richtlijnen voor empirisch onderzoek. Verwachte resultaten: de systematisering van de theoretische basis die de bestudering en kritische analyse van de empirische gegevens zal verlichten.

“Platform van de Europese Gemeenschap – Verbindingsplatform voor inclusie”

Een geschikt platform waar de verschillende lokale leergemeenschappen, opgericht tijdens het project, de mogelijkheid hebben om elkaar ertoe te verbinden om kennis, informatie en ervaringen uit te wisselen. Een dergelijk platform is een essentieel instrument voor gemeenschapsvorming en biedt de basis voor de oprichting van een “Alliantie van scholen voor sociale integratie” op Europees niveau.

Bewustmakingsartikelen over het Stiltetijd/TM-programma

Artikelen die gedurende de hele looptijd van het project worden gepubliceerd om de bekendheid van het Stiltetijd/TM-programma, de voordelen ervan, de projectresultaten en de evaluaties te vergroten.

Wetenschappelijke artikels

Drie wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd en gepresenteerd in wetenschappelijke seminars, congressen, onderzoekscentra, via relevante websites voor de verspreiding van de voordelen en evaluatieresultaten van het Stiltetijd/TM-programma in de wetenschappelijke wereld.

End of the project

Beleidsaanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma

Er wordt een reeks beleidsaanbevelingen ontwikkeld en aan de beleidsmakers verstrekt die praktische informatie bevatten voor de uitvoering van het Stiltetijd/TM-programma in scholen op grotere schaal, met de nadruk op de stimulansen en belemmeringen voor de beleidsontwikkeling, -uitvoering en -opvolging van de bovengenoemde aanpak.

Other relevant FRIENDS project materials

In this section, you can download other project materials that are relevant for the public dissemination of projects’ objectives, results, activities, etc.

Leaflet

Available in:

English / Italian / French / Spanish / Portuguese / Flemish

FRIENDS project: Quite Time/TM programme in Italy.

Experience from a school implementing the Quiet Time with Transcendental Meditation programme in the context of the FRIENDS project in Brescia, Italy (March 2018).

The implementation in Italy is led by AMTM – Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi, partner of the FRIENDS project.

The video has been realized in cooperation with Fondazione Maharishi, associated partner of the FRIENDS project.

1° FRIENDS report of the implementation activities occurred during the first year of the project (January 2018 – December 2018).

This report provides an overview of the activities that took place in the FRIENDS project implemented in four European countries (Portugal, UK, Italy and Belgium) occurred from January 2018 until December 2018.
Click on the cover in order to discover more.