Bronnen

Eindconferentie FRIENDS – Deel 1 & 2 – 4 december 2019

Op 4 december 2019 vond de eindconferentie van het FRIENDS-project plaats in Brussel in de Koninklijke Bibliotheek: Promoting Inclusive Education through Wellbeing – een nieuwe aanpak voor de bevordering van sociale inclusie, gelijkheid en non-discriminatie in de leeromgeving - Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma in het onderwijs, met de actieve deelname van ongeveer 130 mensen, ook als sprekers, waaronder opdrachtgevers, docenten, leraren, leerlingen en ouders.

Een vertegenwoordiger van het directoraat-generaal Onderwijs (DGE) van het Nationale Ministerie van Onderwijs, Monitoringteam en Curriculumontwikkeling (Portugal), nam als spreker deel: “Hoe kan innovatie in een openbaar onderwijssysteem mogelijk worden gemaakt: de situatie in Portugal”.

Andere deelnemers waren beleidsmakers op lokaal en nationaal niveau, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Commissie, vertegenwoordigers van gemeenten, hoogleraren van de Universiteit (uit Portugal, Italië, Nederland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en India), NGO, bedrijfsleven, niet-formele onderwijsvertegenwoordigers en TM-lerearen, en iedereen die geïnteresseerd is in de Stiltetijd met Transcendente Meditatie-benadering voor inclusief onderwijs, uit meer dan 15 Europese landen, waaronder landen buiten het project, zoals IJsland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, India, Zuid-Afrika, Luxemburg, Roemenië en Zweden.

De conferentie werd gevolgd door een netwerkbuffet dat een gelegenheid was om contacten en ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende belanghebbenden en moderators van deelnemende lokale lerende gemeenschappen. Dit is het uitgangspunt geweest voor de verdere uitbreiding van het project na het einde van het project, ook in nieuwe Europese landen.

D1.1 – Strategische Analyse: de status-quo

Een strategische analyse is ontwikkeld voor de succesvolle uitvoering van de Stiltetijd met  het Transcendentale Meditatieprogramma, het bereiken van een beter begrip van de uitdagingen, kansen en de gevolgen ervan voor het bevorderen van sociale integratie in de onderwijsorganisaties op een breder Europees niveau.

D 5.5 – Algemene conclusies, beleidsaanbevelingen en leerervaringen

Dit rapport geeft de algemene conclusies van de evaluatie weer. Het omvat: · Statistische analyses en besprekingen van de verzamelde kwantitatieve gegevens (vragenlijsten) en de toelichting van inhoudsanalyse voor de verzamelde kwalitatieve gegevens (categorisering). Dit deel behandelt de resultaten en de bespreking van: a) de training van bestuurders, leraren en schoolpersoneel (bijvoorbeeld angst en werkplezier), b) de training van leerlingen, en (c) de verschillende vragenlijsten.  · Aanbevelingen voor het maken van beleidsadviezen · Leerervaringen (lessons learned), conclusies van het Lessons Learned Log

D 6.9 – Beleidsaanbevelingen

Het project heeft een Beleidsvormingskader ontwikkeld voor de introductie van het Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma op scholen op grotere schaal. Dit kader biedt materiaal en richtsnoeren voor succesvolle beleidsontwikkeling, implementatie en follow-up. Er wordt een reeks beleidsaanbevelingen ontwikkeld, waaronder de resultaten van de evaluatie, met de nadruk op de kansen en belemmeringen voor de uitvoering van een opschaling. Het bevat verder praktische informatie voor de uitvoering van de van het Stiltetijd met het Transcendente Meditatieprogramma in scholen op een bredere schaal.

Beschikbaar in:

Nederlands / Engels /  Italiaans  /  Frans  /  Spaans  /  Portugees

D 7.1 – Steun voor beleidshervorming

Dit rapport bevat richtlijnen en aanbevelingen voor beleidsvorming, gebaseerd op D5.5, evenals steun aan beleidsmakers die het Quiet Time with TM-programma willen implementeren in de scholen in hun land. Zij krijgen de instrumenten die nodig zijn voor de hervorming van het beleid en voor een verdere succesvolle verspreiding en exploitatie.

Frans Van Assche  (Universiteit Leuven, België): Wat is de tweevoudige relatie tussen inclusief onderwijs en welzijn? … Deze presentatie onderzoekt hoe de Stiltetijd op basis van Transcendente Meditatie (ST/TM) deze vraag aanpakt.

Alberto Bramanti  (Bocconi University, Italië): Een visie op het FRIENDS-project als instrument voor het bevorderen van het welzijn, met betrekking tot de noodzaak van systemische verandering, de kostenbesparende en financiële strategieën die het welzijn van het onderwijssysteem versterken, en beleidsaanbevelingen op nationaal en Europees niveau om systemische verandering te bevorderen.

Andere relevante FRIENDS-projectmaterialen

In deze sectie kunt u andere projectmaterialen downloaden die relevant zijn voor de publieke verspreiding van de doelstellingen, resultaten, activiteiten, enz.

Leaflet

Beschikbaar in:

Engels / Italiaans / Frans / Spaans / Portugees / Nederlands

Ervaringen van opdrachtgevers, schoolmanagement en schoolpersoneel op 3 Alternative Provision scholen in het Verenigd Koninkrijk rondom de uitvoering van TM

… en rapportage over de voordelen voor zichzelf en met de kinderen van hun scholen, die meestal hun plaats in de reguliere scholen hebben verloren vanwege hun gedrag. Leerkrachten en schoolhoofden melden hoe de kalme sfeer gecreëerd door een groot aantal medewerkers die Transcendente Meditatie beoefenen de school en het leven van kinderen al heeft veranderd, zelfs voordat ze zijn begonnen te mediteren.

Ervaringen met TM van directeur, leraren en Leerlingen op een lagere school in Bolzano, Italië.

Geniet van de ervaringen van rector, docenten en leerlingen op een basisschool in Bolzano, Italië, dat het Stiltetijd met Transcendente Meditatieprogramma in de loop van het FRIENDS-project implementeerde.

FRIENDS project: Stiltetijd/TM programma in Italië.

Ervaring van een school die het programma Stiltetijd met Transcendente Meditatie implementeert in het kader van het FRIENDS-project in Brescia, Italië (maart 2018).

De implementatie in Italië wordt geleid door AMTM – Associazione  Meditazione Trascendentale Maharishi, partner van het FRIENDS-project.

De video is gerealiseerd in samenwerking met Fondazione Maharishi, als partner verbonden aan het FRIENDS-project.

Ervaringen van gevangenen die Transcendente Meditatie in een gevangenis voor langdurige gevangenisstraffen in Italië beoefenen 

In samenwerking met het FRIENDS-project werd Carcere  Senza Stress, een programma gebaseerd op Transcendente Meditatie, uitgevoerd voor bewakers en gevangenen in een gevangenis voor langdurige gevangenisstraffen in het noorden van Italië binnen het project “S-cateniamo  la  mente! ” gefinancierd door de organisatie Libero Reload 2018 gepromoot door de Vereniging A  Buon  Diritto  Onlus.

Together we stand

House of Colours lanceerde, in synergie met het FRIENDS-project en met de steun van het EU-programma “Jeugd in actie”, het “Together We Stand” project om sociale momenten te creëren voor lokale jongeren en migranten, om hun integratie in België te bevorderen. Via het FRIENDS project krijgen zij ook de kans om het Transcendente Meditatie  programma voor scholen te leren.

1e FRIENDS-rapport over de implementatieactiviteiten, deze vonden plaats tijdens het eerste jaar van het project (januari 2018 – december 2018)

Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten die plaatsvonden in het FRIENDS-project dat in vier Europese landen (Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België) werd uitgevoerd van januari 2018 tot december 2018.
Klik op de cover om meer te ontdekken.

2e FRIENDS-project rapport van de implementatieactiviteiten van 2 jaar (januari 2018 – januari 2020)

 Dit rapport geeft een overzicht van de activiteiten die plaatsvonden in het FRIENDS-project dat in vier Europese landen (Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Italië en België) is uitgevoerd. Het betreft de periode van januari 2018 tot januari 2020.
Klik op de cover om meer te ontdekken.