Partnerschap en contacten

Heeft u ondersteuning nodig bij de uitvoering van het

Programma Stiltetijd/ Transcendente Meditatie?

Neem contact op met ons team van experts:

E

Een projectteam van 14 partners in heel Europa, waaronder een fulltime implementatiecoördinatieteam onder leiding van Mirta Castellaro  en Stefano  Mancin

mirtacastellaro@yahoo.com

stefano.mancin@friends-project.eu

E

Ons deskundige Teacher Training Center in Algarve biedt Stiltetijd met Transcendente Meditatie als professionele training voor docenten

corte_real@live.com.pt

E

Ons onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Algarve (PT):

Dr. Sergio Viera,
Dr. Joana Viera Dos Santos,
Dr. Alexandra Gomes

jcsantos@ualg.pt

Dr. Chiara Ruini

Universiteit van Bologna (IT)

chiara.ruini@unibo.it

Dr. Annet te Lindert
Dr. Alberto Bramanti
LEADER srl (IT-NL)

annettelindert33@gmail.com 

E

Ons onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit van Algarve (PT):

Dr. Sergio Viera,
Dr. Joana Viera Dos Santos,
Dr. Alexandra Gomes

jcsantos@ualg.pt

 

Dr. Chiara Ruini
Universiteit van Bologna (IT)

chiara.ruini@unibo.it

 

Dr. Annet te Lindert
Dr. Alberto Bramanti
LEADER srl (IT-NL)

annettelindert33@gmail.com

E

Een team van gecertificeerde leraren in de Stiltetijd met Transcendente Meditatie ondersteund door Dr Ashley Deans

dr.ashleydeans@gmail.com

mirtacastellaro@yahoo.com

Contact

Websitemontesca.eu

Location: Città di Castello, Italië

Contactpersoon: Virginia Marconi

E-mail:  virginia.marconi@montesca.eu

Coordinator: Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italië)

De stichting “Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca”, ook wel “Fondazione Villa Montesca” en “Fondazione Centro Studi Villa Montesca” genoemd, zet de traditie voort van het Centro Studi e Formazione Villa Montesca, opgericht in 2001 in Villa Montesca, waar Maria Montessori in 1909 een seminarie organiseerde dat aanleiding gaf tot de eerste publicatie van de wetenschappelijk-pedagogische methode die universeel bekend staat als de montessorimethode.

Voortbouwend op de traditie van Alice Hallgarten en Leopoldo Franchetti op het gebied van innovatieve onderwijsmethoden en sociaal werk, heeft de stichting tot doel de activiteiten van Villa Montesca te ontwikkelen en te verbeteren, ook door het cultureel en wetenschappelijk erfgoed van baron en barones Franchetti te promoten, in het bijzonder in het wetenschappelijk onderwijs en andere culturele uitwisselingen die in Europa worden uitgevoerd, gezien het belang van de erfenis van de landelijke scholen van Montesca en Rovigliano.

De stichting staat tegenwoordig internationaal bekend om onderzoek en opleiding van topkwaliteit op het gebied van lerarenopleiding, informatietechnologie en communicatie, onderwijs voor Europese integratie en regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur op lokaal, regionaal en Europees niveau.

De stichting heeft een ruime ervaring in het leiden van interdisciplinaire projectteams, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Zij speelt een belangrijke rol op regionaal, nationaal en Europees niveau bij de ontwikkeling en bevordering van levenslang leren als instrument voor de verbetering en versterking van de sociale en professionele mogelijkheden. Men volgt hierbij de belangrijkste aanbevelingen van de Europese Commissie: “Het is nooit te laat om te leren” en “Het is altijd een goed moment om te leren”. Het doel van onze activiteiten is bij te dragen tot de totstandbrenging van een efficiënt onderwijsstelsel dat kan helpen de belemmeringen voor onderwijs/opleiding uit de weg te ruimen en de erkenning van leerresultaten die in het kader van formele en informele benaderingen zijn bereikt, te bespoedigen, teneinde de actieve deelname aan het leerproces te bevorderen, ook van degenen die door de marginalisering ervan kunnen worden uitgesloten.

Contact

Websiteualg.pt

Location: Faro, Portugal

Contactpersoon: Joana Vieira dos Santos

E-mailjcsantos@ualg.pt

Universidade do Algarve (Portugal)

De Universiteit van Algarve (UAlg), opgericht in 1979, is een Portugese openbare instelling voor hoger onderwijs in het zuiden van Portugal, de Algarve, met vier campussen, Gambelas, Penha en Health, in Faro en een andere campus in Portimão. Met meer dan 8500 studenten geregistreerd in 2015/16 heeft UAlg onderwijs en onderzoek als haar kernactiviteiten in verschillende wetenschappelijke gebieden: wetenschap en technologie, management en economie, geografie en oceanografie, sociale wetenschappen en, meer recent, gezondheid.

De Universiteit van de Algarve heeft 51 graduaat- en 107 postgraduaatprogramma’s (82 MSc en 25 Phd), met 768 vaste onderwijs- en onderzoekspersoneelsleden, die een aanzienlijk aantal onderzoeksprojecten hebben ontwikkeld. De wetenschappelijke basis van de UAlg is ontwikkeld rond vier hoofdgebieden: zee, gezondheid, voeding en welzijn, kunst en erfgoed en toerisme. Samen met alle internationale samenwerkingsprojecten en onderzoeksactiviteiten zijn die gericht op het omzetten van innovatieve ideeën die bijdragen aan de kwaliteit van de universiteit. Op het gebied van internationale mobiliteitsprogramma’s neemt UAlg sinds 1993 deel aan het Erasmusprogramma en heeft het een Erasmus Charter.

De internationalisering van UAlg blijkt duidelijk uit de succesvolle coördinatie en partnerschappen in tal van projecten in het kader van samenwerkingsprogramma’s zoals een leven lang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), Erasmus Mundus (EMA1 en EMA2), Tempus, Alfa, Atlantis, Edulink en Erasmus+ (KA1, KA2 en KA3). UAlg heeft ook meer dan 150 bilaterale overeenkomsten met instellingen voor hoger onderwijs over de hele wereld ondertekend.

 

Contact

Websitewww.unibo.it

Location: Bologna, Italië

Contactpersoon: Chiara Ruini

E-mailchiara.ruini@unibo.it

ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna (Italië)

De Universiteit van Bologna werd opgericht in 1088 en wordt beschouwd als de oudste universiteit van West-Europa. Gebaseerd op de ervaring en resultaten die ze in de periode 2007-2013 heeft opgedaan in de internationalisering van het onderwijs, heeft ze onlangs haar nieuwe internationaliseringsstrategie “ALMA GLOBAL 2020” ontwikkeld, die ook is samengevat in de ECHE 2014-2020.

In het bijzonder was de afdeling Psychologie van de Universiteit van Bologna betrokken bij dit project. Deze afdeling behoort tot de topafdelingen binnen de Universiteit van Bologna in termen van wetenschappelijke evaluatie en onderzoeksimpact, zoals aangegeven door internationale klasseringen.  Belangrijk is ook dat de afdeling Psychologie consequent wordt beoordeeld als de beste Italiaanse afdeling van de psychologie in termen van kwaliteit van het onderwijs.

In dit project zullen leden van het PsyPo Lab (Laboratorium voor Positieve Psychologie) van de afdeling Psychologie betrokken worden. Het hoofddoel van het PsyPo Lab is het toepassen van onderzoek en interventies op het gebied van de bevordering van welzijn en positieve emoties in klinische en preventieve omgevingen.

Contact

Websitecesie.org

Location: Palermo, Italië

Contactpersoon: Irene Pizzo

E-mailirene.pizzo@cesie.org

CESIE (Italië)

CESIE is een Europees centrum voor studies en initiatieven, opgericht in 2001, geïnspireerd op het werk en de theorieën van socioloog Danilo Dolci (1924-1997). Zijn doelstelling was het bevorderen van innovatie, participatie en groei in het onderwijs.

Het hoofdkantoor van CESIE is gevestigd in het stadscentrum van Palermo en is verdeeld in zes eenheden die nauw samenwerken. Concreet richt de schooleenheid zich op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie in het schoolonderwijs.

De specifieke doelstellingen zijn de volgende:

 • De profielen van de onderwijsberoepen versterken door het verwerven van vaardigheden en competenties die verband houden met innovatief onderwijs en innovatieve beoordeling;
 • Scholen ondersteunen bij het aanpakken van voortijdig schoolverlaten en het aanbieden van kwaliteitsonderwijs, zodat alle leerlingen succes kunnen boeken;
 • Steun voor inspanningen ter verbetering van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige voorschoolse kinderopvang en opvang.

De belangrijkste activiteiten die binnen de schooleenheid worden ontwikkeld, zijn de volgende:

 • Verbetering van de professionele ontwikkeling van leerkrachten; invoering van vernieuwing en samenwerkingspraktijken en versterking van het leiderschap in het onderwijs;
 • Een holistische aanpak van het onderwijzen en leren van talen, voortbouwend op de diversiteit in de steeds meertaliger wordende klaslokalen van vandaag de dag;
 • Het versterken van de samenwerking en het netwerken tussen alle actoren binnen de scholen, maar ook met gezinnen en andere externe belanghebbenden.

 

Contact

Website: https://www.es-loule.edu.pt/portal/

Location: Loulé, Portugal

Contactpersoon: Manuel Nora

E-mail: manuelccnora@gmail.com

Escola Secundária de Loulé (Portugal)

Het Opleidingscentrum Litoral À Serra, ook Schoolvereniging van de Gemeenten van Loulé en S. Brás de Alportel genoemd, werd in 2008 opgericht en is het resultaat van het besluit van de vereniging dat door de scholen van die gemeenten werd genomen in overeenstemming met de ordonnantie nr. 18.039 / 2008.

Het Litoral À Serra CF is een openbare instelling die afhangt van het Ministerie van Onderwijs en gevestigd is in de middelbare school van Loulé.

Als centrum voor het beheer, de coördinatie en de bevordering van de opleiding van leerkrachten komt het tegemoet aan de opleidingsbehoeften van de verschillende pedagogische actoren. De investeringen zijn gericht op de ontwikkeling van het onderwijssysteem en de kwaliteit van het onderwijzend personeel.

Dit zijn de richtlijnen:

 • Verbetering van de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten;
 • Geschiktheid voor de behoeften en prioriteiten van de opleiding van scholen en leerkrachten;
 • Waardering van de wetenschappelijke en pedagogische dimensie;
 • Bevordering van een toezicht- en evaluatiecultuur om de kwaliteit van het opleidingsaanbod en ‑systeem te verbeteren.

Contact

Website: http://www.comune.sacile.pn.it/

Location: Sacile, Italië

Contactpersoon: Natalina Celot

E-mail: natalina.celot@com-sacile.regione.fvg.it

Città di Sacile – Pordenone (Italië)

De gemeente Sacile ligt in de provincie Pordenone en is een autonoom deel van de regio Friuli Venezia Giulia. Het heeft een historisch centrum, dat wordt gekenmerkt door waardevolle architectonische werken en een unieke stedelijke structuur in nauwe verbinding met de Livenza rivier. Er zijn 19.837 inwoners wat de zesde plaats qua bevolkingsdichtheid in de regio oplevert.

De gemeente beschermt zowel de rivier de Livenza met haar landschappelijke en ecologische erfgoed als de fauna en flora. Hiertoe heeft ze plannen voor de instandhouding van de bodem en de ondergrond en van het historische, artistieke, archeologische en architectonische erfgoed.

De gemeente vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar gemeenschap en telt in de verschillende scholen van Sacile ook een aantal migranten die vaak op de vlucht zijn voor de oorlog in Libië. Ouderen worden beschouwd als een waardevolle bron van kennis en ervaring van de gemeente. Ze zijn een belangrijke component voor de algemene verbetering van het leven en de ontwikkeling van het grondgebied, zodat het systeem van sociale garanties en diensten ook hun ten goede komt en hun directe deelname en betrokkenheid bij de activiteiten van de gemeente bevordert.

Contact

Website: maharishischool.com

Location: Lancashire, Verenigd Koninkrijk

Contactpersoon: Phil Mitchell

E-mailderek.cassells@tm.org

Maharishi School Trust Limited (Verenigd Koninkrijk)

De Maharishi School bouwt voort op op Bewustzijnsgebaseerd Onderwijs, opgericht door Maharishi Mahesh Yogi en omvat de dagelijkse praktijk van Transcendente Meditatie. De leerlingen van de Maharishi School verrassen bezoekers van over de hele wereld met hun opmerkelijke gretigheid naar kennis, hun geluk en diepgaand begrip van de hoogste principes van het leven. Deze leerlingen laten zien dat ze een mooi evenwicht en een heelheid hebben die zelden te zien zijn in andere schoolsituaties.

Contact

Websiteuk.tm.org/maharishi-foundation-uk

Location: Verenigd Koninkrijk

Contactpersoon: Mirta Castellaro

E-mailmirtacastellaro@yahoo.com

Maharishi Foundation (Verenigd Koninkrijk)

Maharishi Foundation is een educatieve liefdadigheidsinstelling of trust, opgericht in augustus 1975 en is sinds oktober 1975 geregistreerd bij de Charity Commission of England and Wales.

Het doel van de liefdadigheidsinstelling is het bevorderen van de educatie van het publiek door het aanbieden van cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit om het volledige mentale en creatieve potentieel van het individu te ontwikkelen.

Genoemd naar de oprichter Maharishi Mahesh Yogi, biedt de Stichting cursussen aan in Transcendente Meditatie; ze is de enige officiële TM-organisatie in het Verenigd Koninkrijk.

Enkele cijfers:

 • Meer dan 200.000 mensen uit alle lagen van de bevolking hebben de afgelopen 40 jaar TM geleerd in het Verenigd Koninkrijk;
 • 60 centra in het hele land die TM-cursussen aanbieden;
 • 450 TM-docenten, waarvan ongeveer de helft momenteel regelmatig cursussen geeft.

TM-leraren hebben een zeer brede waaier van het onderwijservaring op verschillende plaatsen zoals scholen, universiteiten, ondernemingen, gezondheidszorginstellingen, opvanghuizen voor daklozen, gevangenissen enz.

Belangrijkste activiteiten:

 • Het aanbieden van cursussen in TM;
 • Aanmoedigen en ondersteunen van onafhankelijke academische instellingen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de voordelen van Transcendente Meditatie en de gevorderde technieken;
 • Verkoop van natuurlijke kruidenproducten uit de oude traditie van Maharishi Ayur Veda, de op preventie gerichte gezondheidszorg.

Contact

Website:
www.associacaodepaisapejaa.blogspot.pt

Location: Aveiro, Portugal

Contactpersoon: João Marcelino

E-mail: jm@homegrid.pt

APEJAA – Associacao de Pais e Encarregados de Educação da Escola João Afonso de Aveiro (Portugal)

APEJAA (Oudervereniging van de EB2/3 João Afonso de Aveiro) heeft als hoofddoel om de ouders van deze school die een bijdrage willen leveren aan de opbouw van een levendige, gekwalificeerde en gelukkige onderwijsgemeenschap, te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

APEJAA bestaat uit ouders die vrijwillig samen op zoek zijn naar een georganiseerde manier om bij te dragen aan het succes van hun scholen en hun leerlingen, als actieve leden van de bestuursorganen.

Als oudervereniging van de João Afonso de Aveiro Voorbereidende School bestaat de APEJAA sinds 1976 en is ze een van de oudste van het land. In 2016 heeft de APEJAA haar situatie geregulariseerd met het oog op de geldende wetgeving om de naamsverandering van de school in de huidige nomenclatuur te begeleiden. De EB2/3 João Afonso de Aveiro heeft momenteel 810 leerlingen, verdeeld over 33 klassen en de respectieve onderwijsgemeenschap.

Contact

Website: http://meditacao-transcendental.pt/

Location: Lisbon, Portugal

Contactpersoon: Paulo Côrte-Real

E-mail: corte_real@live.com.pt

Cooperativa Cultural Ciencia e Tecnologia Vedica Maharishi – CCCTVM (Portugal)

De Cooperativa Cultural Maharishi richt zich op het uitbreiden en het geven van alle Vedische Technologieën van Maharishi Mahesh Yogi ten behoeve van de maatschappij en de mensheid: Transcendente Meditatie, Maharishi Ayurved (Gezondheid), Maharishi Sthapatyaved (Architectuur), het TM-Sidhiprogramma (Yog) en Yagya.

Op deze manier bevordert de CCCTVM de maatschappelijke samenhang, het welzijn en een betere kwaliteit van leven in Portugal, moeiteloos en onafhankelijk van enig geloofssysteem.

 

Contact

Website: www.meditazionetrascendentale.it

Location: Baschi, Italië

Contactpersoon: Rossano Maset

E-mail: rossanomaset@gmail.com

Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi Italia (Italië)

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is een vereniging zonder winstoogmerk met operationele hoofdzetel in Baschi (Terni) en met de maatschappelijke zetel in Verona.

De vereniging is in Italië actief sinds het begin van de jaren zeventig, erkend door een notariële akte sinds 1999. Ze heeft een eigen raad van bestuur die periodiek bijeenkomt om de jaarrekening goed te keuren, alsook een interne auditor.

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is aanwezig in bijna 60 steden in heel Italië met ongeveer 40 gekwalificeerde leraren die regelmatig de onderwijsactiviteiten en programma’s in verband met Transcendente Meditatie verzorgen. Ze biedt cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit om het volledige mentale en creatieve potentieel van het individu te ontwikkelen door de beoefening van Transcendente Meditatie en haar geavanceerde technieken.

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is de enige officiële organisatie die gecertificeerde cursussen van Transcendente Meditatie in Italië aanbiedt.

Ongeveer 60.000 mensen leerden de Transcendente Meditatietechniek in het land, met slechts 4.000 mensen in de afgelopen 5 jaar.

Contact

Wensiteaccesophia.com/

Location: Madrid, Spanje

Contactpersoon: Gonzalo Santamaria

E-mailgonzalo.santamaria@gmail.com

Civic Association for Communication and Education “Sophia”- ACCESOPHIA (Spanje)

De Burgerlijke vereniging voor Communicatie en Educatie “Sophia” (ACCESO) is een non-profitorganisatie die in 2013 in Madrid (Spanje) is opgericht met als doel de interculturele dialoog en de Europese waarden te bevorderen door het aanbieden van een breed scala aan educatieve, culturele en communicatieve activiteiten. De missie van ACCESO is het bevorderen en ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen, de integratie van sociaal achtergestelde groepen zoals immigranten en de zelfredzaamheid van individuen door middel van onderwijs en training, bescherming van de mensenrechten en internationale samenwerking.

Contact

Website: transcendental-meditation.be

Location: Bruxelles, België

Contactpersoon: Claudio Scubla

E-mail: claudio.scubla@gmail.com

Maharishi Institute of Vedic Science (België)

Het hoofddoel van de organisatie is om in België de zeer eenvoudige, moeiteloze en natuurlijke techniek Transcendente Meditatie (TM) te onderwijzen, alsook de Stiltetijd, gebaseerd op het TM-programma, in te voeren in elke school die hierom verzoekt. Meer dan 10.000 mensen hebben de techniek tot nu toe geleerd, en 1.000 mensen hebben de gevorderde techniek van het TM-programma geleerd.

Er zijn 35 TM-centra en lezinglokalen in België, met 18 actieve leraren. Sinds enkele jaren is er een grote publieke belangstelling en aandacht voor dit onderwerp.

De internetmarketingcampagnes, die in 2011 in België van start gingen, brachten 1,2 miljoen mensen naar onze website. Andere TM-gerelateerde websites en Facebookpagina’s over het programma in scholen zijn opgezet onder de naam “Stressvrije Scholen”.

Coordinator: Fondazione Hallgarten Franchetti – Centro Studi Villa Montesca (Italië)

De stichting “Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca”, ook wel “Fondazione Villa Montesca” en “Fondazione Centro Studi Villa Montesca” genoemd, zet de traditie voort van het Centro Studi e Formazione Villa Montesca, opgericht in 2001 in Villa Montesca, waar Maria Montessori in 1909 een seminarie organiseerde dat aanleiding gaf tot de eerste publicatie van de wetenschappelijk-pedagogische methode die universeel bekend staat als de montessorimethode.

Voortbouwend op de traditie van Alice Hallgarten en Leopoldo Franchetti op het gebied van innovatieve onderwijsmethoden en sociaal werk, heeft de stichting tot doel de activiteiten van Villa Montesca te ontwikkelen en te verbeteren, ook door het cultureel en wetenschappelijk erfgoed van baron en barones Franchetti te promoten, in het bijzonder in het wetenschappelijk onderwijs en andere culturele uitwisselingen die in Europa worden uitgevoerd, gezien het belang van de erfenis van de landelijke scholen van Montesca en Rovigliano.

De stichting staat tegenwoordig internationaal bekend om onderzoek en opleiding van topkwaliteit op het gebied van lerarenopleiding, informatietechnologie en communicatie, onderwijs voor Europese integratie en regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur op lokaal, regionaal en Europees niveau.

De stichting heeft een ruime ervaring in het leiden van interdisciplinaire projectteams, bestaande uit onderzoekers van universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Zij speelt een belangrijke rol op regionaal, nationaal en Europees niveau bij de ontwikkeling en bevordering van levenslang leren als instrument voor de verbetering en versterking van de sociale en professionele mogelijkheden. Men volgt hierbij de belangrijkste aanbevelingen van de Europese Commissie: “Het is nooit te laat om te leren” en “Het is altijd een goed moment om te leren”. Het doel van onze activiteiten is bij te dragen tot de totstandbrenging van een efficiënt onderwijsstelsel dat kan helpen de belemmeringen voor onderwijs/opleiding uit de weg te ruimen en de erkenning van leerresultaten die in het kader van formele en informele benaderingen zijn bereikt, te bespoedigen, teneinde de actieve deelname aan het leerproces te bevorderen, ook van degenen die door de marginalisering ervan kunnen worden uitgesloten.

Contact Websitemontesca.eu Location: Città di Castello, Italië Contactpersoon: Virginia Marconi E-mail: virginia.marconi@montesca.eu

Universidadedo Algarve (Portugal)

De Universiteit van Algarve (UAlg), opgericht in 1979, is een Portugese openbare instelling voor hoger onderwijs in het zuiden van Portugal, de Algarve, met vier campussen, Gambelas, Penha en Health, in Faro en een andere campus in Portimão. Met meer dan 8500 studenten geregistreerd in 2015/16 heeft UAlg onderwijs en onderzoek als haar kernactiviteiten in verschillende wetenschappelijke gebieden: wetenschap en technologie, management en economie, geografie en oceanografie, sociale wetenschappen en, meer recent, gezondheid.

De Universiteit van de Algarve heeft 51 graduaat- en 107 postgraduaatprogramma’s (82 MSc en 25 Phd), met 768 vaste onderwijs- en onderzoekspersoneelsleden, die een aanzienlijk aantal onderzoeksprojecten hebben ontwikkeld. De wetenschappelijke basis van de UAlg is ontwikkeld rond vier hoofdgebieden: zee, gezondheid, voeding en welzijn, kunst en erfgoed en toerisme. Samen met alle internationale samenwerkingsprojecten en onderzoeksactiviteiten zijn die gericht op het omzetten van innovatieve ideeën die bijdragen aan de kwaliteit van de universiteit. Op het gebied van internationale mobiliteitsprogramma’s neemt UAlg sinds 1993 deel aan het Erasmusprogramma en heeft het een Erasmus Charter.

De internationalisering van UAlg blijkt duidelijk uit de succesvolle coördinatie en partnerschappen in tal van projecten in het kader van samenwerkingsprogramma’s zoals een leven lang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius), Erasmus Mundus (EMA1 en EMA2), Tempus, Alfa, Atlantis, Edulink en Erasmus+ (KA1, KA2 en KA3). UAlg heeft ook meer dan 150 bilaterale overeenkomsten met instellingen voor hoger onderwijs over de hele wereld ondertekend.

Contact Websiteualg.pt Location: Faro, Portugal Contactpersoon: Joana Vieira dos Santos E-mailjcsantos@ualg.pt

ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna (Italië)

De Universiteit van Bologna werd opgericht in 1088 en wordt beschouwd als de oudste universiteit van West-Europa. Gebaseerd op de ervaring en resultaten die ze in de periode 2007-2013 heeft opgedaan in de internationalisering van het onderwijs, heeft ze onlangs haar nieuwe internationaliseringsstrategie “ALMA GLOBAL 2020” ontwikkeld, die ook is samengevat in de ECHE 2014-2020.

In het bijzonder was de afdeling Psychologie van de Universiteit van Bologna betrokken bij dit project. Deze afdeling behoort tot de topafdelingen binnen de Universiteit van Bologna in termen van wetenschappelijke evaluatie en onderzoeksimpact, zoals aangegeven door internationale klasseringen.  Belangrijk is ook dat de afdeling Psychologie consequent wordt beoordeeld als de beste Italiaanse afdeling van de psychologie in termen van kwaliteit van het onderwijs.

In dit project zullen leden van het PsyPo Lab (Laboratorium voor Positieve Psychologie) van de afdeling Psychologie betrokken worden. Het hoofddoel van het PsyPo Lab is het toepassen van onderzoek en interventies op het gebied van de bevordering van welzijn en positieve emoties in klinische en preventieve omgevingen.

Contact Websitewww.unibo.it Location: Bologna, Italië Contactpersoon: Chiara Ruini E-mailchiara.ruini@unibo.it

CESIE (Italië)

CESIE is een Europees centrum voor studies en initiatieven, opgericht in 2001, geïnspireerd op het werk en de theorieën van socioloog Danilo Dolci (1924-1997). Zijn doelstelling was het bevorderen van innovatie, participatie en groei in het onderwijs.

Het hoofdkantoor van CESIE is gevestigd in het stadscentrum van Palermo en is verdeeld in zes eenheden die nauw samenwerken. Concreet richt de schooleenheid zich op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie in het schoolonderwijs.

De specifieke doelstellingen zijn de volgende:

 • De profielen van de onderwijsberoepen versterken door het verwerven van vaardigheden en competenties die verband houden met innovatief onderwijs en innovatieve beoordeling;
 • Scholen ondersteunen bij het aanpakken van voortijdig schoolverlaten en het aanbieden van kwaliteitsonderwijs, zodat alle leerlingen succes kunnen boeken;
 • Steun voor inspanningen ter verbetering van de toegang tot betaalbare en hoogwaardige voorschoolse kinderopvang en opvang.

De belangrijkste activiteiten die binnen de schooleenheid worden ontwikkeld, zijn de volgende:

 • Verbetering van de professionele ontwikkeling van leerkrachten; invoering van vernieuwing en samenwerkingspraktijken en versterking van het leiderschap in het onderwijs;
 • Een holistische aanpak van het onderwijzen en leren van talen, voortbouwend op de diversiteit in de steeds meertaliger wordende klaslokalen van vandaag de dag;
 • Het versterken van de samenwerking en het netwerken tussen alle actoren binnen de scholen, maar ook met gezinnen en andere externe belanghebbenden.

Contact Websitecesie.org Location: Palermo, Italië Contactpersoon: Irene Pizzo E-mailirene.pizzo@cesie.org

Escola Secundária de Loulé (Portugal)

Het Opleidingscentrum Litoral À Serra, ook Schoolvereniging van de Gemeenten van Loulé en S. Brás de Alportel genoemd, werd in 2008 opgericht en is het resultaat van het besluit van de vereniging dat door de scholen van die gemeenten werd genomen in overeenstemming met de ordonnantie nr. 18.039 / 2008.

Het Litoral À Serra CF is een openbare instelling die afhangt van het Ministerie van Onderwijs en gevestigd is in de middelbare school van Loulé.

Als centrum voor het beheer, de coördinatie en de bevordering van de opleiding van leerkrachten komt het tegemoet aan de opleidingsbehoeften van de verschillende pedagogische actoren. De investeringen zijn gericht op de ontwikkeling van het onderwijssysteem en de kwaliteit van het onderwijzend personeel.

Dit zijn de richtlijnen:

 • Verbetering van de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten;
 • Geschiktheid voor de behoeften en prioriteiten van de opleiding van scholen en leerkrachten;
 • Waardering van de wetenschappelijke en pedagogische dimensie;
 • Bevordering van een toezicht- en evaluatiecultuur om de kwaliteit van het opleidingsaanbod en ‑systeem te verbeteren.

Contact Website: https://www.es-loule.edu.pt/portal/ Location: Loulé, Portugal Contactpersoon: Manuel Nora E-mail: manuelccnora@gmail.com

Città di Sacile – Pordenone (Italië)

De gemeente Sacile ligt in de provincie Pordenone en is een autonoom deel van de regio Friuli Venezia Giulia. Het heeft een historisch centrum, dat wordt gekenmerkt door waardevolle architectonische werken en een unieke stedelijke structuur in nauwe verbinding met de Livenza rivier. Er zijn 19.837 inwoners wat de zesde plaats qua bevolkingsdichtheid in de regio oplevert.

De gemeente beschermt zowel de rivier de Livenza met haar landschappelijke en ecologische erfgoed als de fauna en flora. Hiertoe heeft ze plannen voor de instandhouding van de bodem en de ondergrond en van het historische, artistieke, archeologische en architectonische erfgoed.

De gemeente vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar gemeenschap en telt in de verschillende scholen van Sacile ook een aantal migranten die vaak op de vlucht zijn voor de oorlog in Libië. Ouderen worden beschouwd als een waardevolle bron van kennis en ervaring van de gemeente. Ze zijn een belangrijke component voor de algemene verbetering van het leven en de ontwikkeling van het grondgebied, zodat het systeem van sociale garanties en diensten ook hun ten goede komt en hun directe deelname en betrokkenheid bij de activiteiten van de gemeente bevordert.

Contact  Website: http://www.comune.sacile.pn.it/ Location: Sacile, Italy Contactpersoon: Natalina Celot E-mail: natalina.celot@com-sacile.regione.fvg.it

Maharishi School Trust Limited (Verenigd Koninkrijk)

De Maharishi School bouwt voort op op Bewustzijnsgebaseerd Onderwijs, opgericht door Maharishi Mahesh Yogi en omvat de dagelijkse praktijk van Transcendente Meditatie. De leerlingen van de Maharishi School verrassen bezoekers van over de hele wereld met hun opmerkelijke gretigheid naar kennis, hun geluk en diepgaand begrip van de hoogste principes van het leven. Deze leerlingen laten zien dat ze een mooi evenwicht en een heelheid hebben die zelden te zien zijn in andere schoolsituaties.

Contact Websitemaharishischool.com Location: Lancashire, Verenigd Koninkrijk Contactpersoon: Phil Mitchell E-mailderek.cassells@tm.org

Maharishi Foundation (Verenigd Koninkrijk)

Maharishi Foundation is een educatieve liefdadigheidsinstelling of trust, opgericht in augustus 1975 en is sinds oktober 1975 geregistreerd bij de Charity Commission of England and Wales.

Het doel van de liefdadigheidsinstelling is het bevorderen van de educatie van het publiek door het aanbieden van cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit om het volledige mentale en creatieve potentieel van het individu te ontwikkelen.

Genoemd naar de oprichter Maharishi Mahesh Yogi, biedt de Stichting cursussen aan in Transcendente Meditatie; ze is de enige officiële TM-organisatie in het Verenigd Koninkrijk.

Enkele cijfers:

 • Meer dan 200.000 mensen uit alle lagen van de bevolking hebben de afgelopen 40 jaar TM geleerd in het Verenigd Koninkrijk;
 • 60 centra in het hele land die TM-cursussen aanbieden;
 • 450 TM-docenten, waarvan ongeveer de helft momenteel regelmatig cursussen geeft.

TM-leraren hebben een zeer brede waaier van het onderwijservaring op verschillende plaatsen zoals scholen, universiteiten, ondernemingen, gezondheidszorginstellingen, opvanghuizen voor daklozen, gevangenissen enz.

Belangrijkste activiteiten:

 • Het aanbieden van cursussen in TM;
 • Aanmoedigen en ondersteunen van onafhankelijke academische instellingen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de voordelen van Transcendente Meditatie en de gevorderde technieken;
 • Verkoop van natuurlijke kruidenproducten uit de oude traditie van Maharishi Ayur Veda, de op preventie gerichte gezondheidszorg.

Contact Websiteuk.tm.org/maharishi-foundation-uk Location: Verenigd Koninkrijk Contactpersoon: Mirta Castellaro E-mailmirtacastellaro@yahoo.com

APEJAA – Associacao de Pais e Encarregados de Educação da Escola João Afonsode Aveiro (Portugal)

APEJAA (Oudervereniging van de EB2/3 João Afonso de Aveiro) heeft als hoofddoel om de ouders van deze school die een bijdrage willen leveren aan de opbouw van een levendige, gekwalificeerde en gelukkige onderwijsgemeenschap, te ondersteunen en te vertegenwoordigen.

APEJAA bestaat uit ouders die vrijwillig samen op zoek zijn naar een georganiseerde manier om bij te dragen aan het succes van hun scholen en hun leerlingen, als actieve leden van de bestuursorganen.

Als oudervereniging van de João Afonso de Aveiro Voorbereidende School bestaat de APEJAA sinds 1976 en is ze een van de oudste van het land. In 2016 heeft de APEJAA haar situatie geregulariseerd met het oog op de geldende wetgeving om de naamsverandering van de school in de huidige nomenclatuur te begeleiden. De EB2/3 João Afonso de Aveiro heeft momenteel 810 leerlingen, verdeeld over 33 klassen en de respectieve onderwijsgemeenschap.

ContactWebsitewww.associacaodepaisapejaa.blogspot.pt Location: Aveiro, Portugal Contactpersoon: João Marcelino E-mail: jm@homegrid.pt

Cooperativa Cultural Ciencia e Tecnologia Vedica Maharishi – CCCTVM (Portugal)

De Cooperativa Cultural Maharishi richt zich op het uitbreiden en het geven van alle Vedische Technologieën van Maharishi Mahesh Yogi ten behoeve van de maatschappij en de mensheid: Transcendente Meditatie, Maharishi Ayurved (Gezondheid), Maharishi Sthapatyaved (Architectuur), het TM-Sidhiprogramma (Yog) en Yagya.

Op deze manier bevordert de CCCTVM de maatschappelijke samenhang, het welzijn en een betere kwaliteit van leven in Portugal, moeiteloos en onafhankelijk van enig geloofssysteem.

Contact Website: http://meditacao-transcendental.pt/ Location: Lisbon, Portugal Contactpersoon: Paulo Côrte-Real E-mail: corte_real@live.com.pt

Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi Italia (Italië)

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is een vereniging zonder winstoogmerk met operationele hoofdzetel in Baschi (Terni) en met de maatschappelijke zetel in Verona.

De vereniging is in Italië actief sinds het begin van de jaren zeventig, erkend door een notariële akte sinds 1999. Ze heeft een eigen raad van bestuur die periodiek bijeenkomt om de jaarrekening goed te keuren, alsook een interne auditor.

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is aanwezig in bijna 60 steden in heel Italië met ongeveer 40 gekwalificeerde leraren die regelmatig de onderwijsactiviteiten en programma’s in verband met Transcendente Meditatie verzorgen. Ze biedt cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit om het volledige mentale en creatieve potentieel van het individu te ontwikkelen door de beoefening van Transcendente Meditatie en haar geavanceerde technieken.

De Associazione Meditazione Trascendentale Maharishi is de enige officiële organisatie die gecertificeerde cursussen van Transcendente Meditatie in Italië aanbiedt.

Ongeveer 60.000 mensen leerden de Transcendente Meditatietechniek in het land, met slechts 4.000 mensen in de afgelopen 5 jaar.

Contact Website: www.meditazionetrascendentale.it Location: Baschi, Italië Contactpersoon: Rossano Maset E-mail: rossanomaset@gmail.com

Civic Association for Communication and Education “Sophia”- ACCESOPHIA (Spanje)

De Burgerlijke vereniging voor Communicatie en Educatie “Sophia” (ACCESO) is een non-profitorganisatie die in 2013 in Madrid (Spanje) is opgericht met als doel de interculturele dialoog en de Europese waarden te bevorderen door het aanbieden van een breed scala aan educatieve, culturele en communicatieve activiteiten. De missie van ACCESO is het bevorderen en ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen, de integratie van sociaal achtergestelde groepen zoals immigranten en de zelfredzaamheid van individuen door middel van onderwijs en training, bescherming van de mensenrechten en internationale samenwerking.

Contact Location: Madrid, Spanje Website: https://accesophia.com/ E-mail: Gonzalo Santamaria gonzalo.santamaria@gmail.com

Maharishi Institute of Vedic Science (België)

Het hoofddoel van de organisatie is om in België de zeer eenvoudige, moeiteloze en natuurlijke techniek Transcendente Meditatie (TM) te onderwijzen, alsook de Stiltetijd, gebaseerd op het TM-programma, in te voeren in elke school die hierom verzoekt. Meer dan 10.000 mensen hebben de techniek tot nu toe geleerd, en 1.000 mensen hebben de gevorderde techniek van het TM-programma geleerd.

Er zijn 35 TM-centra en lezinglokalen in België, met 18 actieve leraren. Sinds enkele jaren is er een grote publieke belangstelling en aandacht voor dit onderwerp.

De internetmarketingcampagnes, die in 2011 in België van start gingen, brachten 1,2 miljoen mensen naar onze website. Andere TM-gerelateerde websites en Facebookpagina’s over het programma in scholen zijn opgezet onder de naam “Stressvrije Scholen”.

Contact Website: transcendental-meditation.be Location: Bruxelles, België Contactpersoon: Claudio Scubla E-mail: claudio.scubla@gmail.com