Werkplan

E

FRIENDS aftrap-vergadering: 19 en 20 Februari 2018, Città di Castello – Italië

Lancering van het project met een live bespreking van alle FRIENDS-partners voor een eindevaluatie en een akkoord over het implementatiewerkplan en de volgende stappen.

► Read more

 

19 en 20 Februari 2018

E

Voorbereiding op de implementatie in scholen

Begin van de programma-implementatie in de scholen en in andere niet-formele educatieve omgevingen met informatiesessies over het Stiltetijd/TM-programma dat wordt aangeboden aan schoolpersoneel en beleidsmedewerkers (bestuurders, leerkrachten, personeel, ouderverenigingen, lokale overheden enz.).

E

Pre-test en opleiding van de bestuurders en de leerkrachten

Testen van schoolbestuurders en leerkrachten als onderdeel van een vier maanden durende longitudinale studie, waarbij hun niveau van angst, werktevredenheid en subjectief welzijn wordt gemeten voordat het Stiltetijd/TM- programma wordt geïmplementeerd.

Opleiding van de docenten in het Stiltetijd/TM-programma.

E

Informatiesessies voor ouders

De school organiseert een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders: de TM- docenten leggen er het Stiltetijd/TM-programma uit en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

E

Test en opleiding van leerlingen

De leerlingen leren Transcendente Meditatie om die tijdens de Stiltetijd te beoefenen. Deze training vindt plaats in minimaal 1 school of niet-formele onderwijsinstelling per land (België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Deze groep wordt vooraf getest samen met een controlegroep die geen TM beoefent om de impact van de techniek te beoordelen.

E

Leergemeenschappen

In de partnerlanden worden op lokaal niveau leergemeenschappen opgericht om persoonlijke ontmoetingen mogelijk te maken tussen partners, geassocieerde partners en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het project om de Stiltetijd/TM-benadering te verspreiden en ervaringen in verband met de voordelen en de resultaten van het project uit te wisselen.

E

Studiedagen en vergaderingen

 Het organiseren van persoonlijke verspreidingsbijeenkomsten in combinatie met consortiumvergaderingen om de deelname en bijdrage van alle partners uit België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken.

Het presenteren van projectresultaten in relevante evenementen op lokaal en regionaal niveau en het organiseren van workshops voor geïnteresseerde belanghebbenden in elk partnerland.

E

Na-test van het schoolpersoneel: schoolleiding en leerkrachten

Na-testen van de deelnemende leidinggevenden, leerkrachten en het schoolpersoneel. Deze gegevens worden geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM-programma op maatregelen als angst, werktevredenheid en subjectief welzijn te beoordelen.

E

Na-test van leerlingen

Zowel de experimentele groep als de controlegroep worden na de test opnieuw getest. Deze gegevens worden geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM- programma op leerlingen te beoordelen met betrekking tot:
– verminderde stress, angst, negatief gedrag zoals discriminatie en geweld;
– verhoogde positieve pro-sociale resultaten zoals tolerantie, moreel redeneren, respect, veerkracht en copingvermogen.

E

Leerlingen 'vertraagde' startgroep

De controlegroep van de leerlingen wordt ook opgeleid in het Stiltetijd/TM programma nadat de eerste fase van het onderzoek is afgerond.

E

Studiebezoek aan de Maharishi Vrije School in het Verenigd Koninkrijk

Organisatie van een bezoek aan de Maharishi Vrije School Engeland, ter gelegenheid van de partnerbijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de projectpartners en moderatoren van de lokale gemeenschappen betrokken zijn. Ook geïnteresseerde autoriteiten, geassocieerde partners en belanghebbenden worden uitgenodigd.

E

Eindevaluatie van de schoolomgeving

Beoordeling van de algehele omgeving van de scholen na afloop van het testproces. Dit omvat de tevredenheid en motivatie van leerkrachten, persoonlijke en academische resultaten en prestaties, en pro-sociale successen.

E

Empirische gegevensverzameling en algemene conclusies

Het rapporteren van de resultaten met betrekking tot:

(a) Opleiding van bestuurders, leerkrachten en personeel (bv. angst en werktevredenheid);

(b) Opleiding van de leerlingen (resultaten van zowel de experimentele groep als de controlegroep);

(c) Beoordeling van en toezicht op de hele schoolomgeving.

E

Beleidsvormingskader en aanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma

Een belangrijk instrument dat tijdens het project zal worden ontwikkeld, is het Beleidsvormingskader dat geïnteresseerde partijen in heel Europa in staat zal stellen om de resultaten van het FRIENDS-project aan te passen aan hun lokale context. Opgemerkt moet worden dat het FRIENDS- Beleidsvormingskader ook een reeks beleidsaanbevelingen zal doen voor het ontwikkelen, toepassen en opvolgen van beleid en ondersteunend materiaal voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma.

E

FRIENDS-slotconferentie in Brussel

Een Europese slotconferentie vond plaats in Brussel met als hoofddoel het onder de aandacht brengen van empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma in een bredere context. Onderwijzend personeel, vertegenwoordigers van de onderwijssector en relevante belanghebbenden bij de beleidsvorming van de EU werden uitgenodigd om de conferentie bij te wonen.

E

Duurzaamheid van het project: het project wordt voortgezet...

Naast de beleidsaanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma wordt in het kader van het exploitatieplan een strategische routekaart ontwikkeld:

  • TM-docenten die deelnemen aan het project, zijn beschikbaar voor nieuwe opleiding, opvolging en aanvullende instructies voor de leerlingen en medewerkers van de scholen;

  • Lerarenopleidingscentra bieden TM-accreditatie aan voor schoolleerkrachten om docent Transcendente Meditatie te worden;

  • Projectpartners onderhouden en actualiseren hun verspreidingskanalen zoals website, Facebookpagina en YouTube-kanaal in hetNederlands, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Engelsvoor de exploitatie van de resultaten van FRIENDS in een andere context;

  • Lokale leergemeenschappen met inbegrip van ouders, scholen en beleidsmakers op verschillende territoriale niveaus bevorderen de schaalvergroting van het programma en de betrokkenheid van nieuwe scholen;

  • TM-onderwijscentra bieden permanente bijstand en steun om de uitbreiding van het project op een bredere Europese schaal te bevorderen.
E

FRIENDS aftrap-vergadering: 19 en 20 Februari 2018, Città di Castello – Italië

Lancering van het project met een live bespreking van alle FRIENDS-partners voor een eindevaluatie en een akkoord over het implementatiewerkplan en de volgende stappen.

► Read more

19 en 20 Februari 2018

E

Voorbereiding op de implementatie in scholen

Begin van de programma-implementatie in de scholen en in andere niet-formele educatieve omgevingen met informatiesessies over het Stiltetijd/TM-programma dat wordt aangeboden aan schoolpersoneel en beleidsmedewerkers (bestuurders, leerkrachten, personeel, ouderverenigingen, lokale overheden enz.).

E

Pre-test en opleiding van de bestuurders en de leerkrachten

Testen van schoolbestuurders en leerkrachten als onderdeel van een vier maanden durende longitudinale studie, waarbij hun niveau van angst, werktevredenheid en subjectief welzijn wordt gemeten voordat het Stiltetijd/TM- programma wordt geïmplementeerd.

Opleiding van de docenten in het Stiltetijd/TM-programma

E

Informatiesessies voor ouders

De school organiseert een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders: de TM- docenten leggen er het Stiltetijd/TM-programma uit en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

E

Test en opleiding van leerlingen

De leerlingen leren Transcendente Meditatie om die tijdens de Stiltetijd te beoefenen. Deze training vindt plaats in minimaal 1 school of niet-formele onderwijsinstelling per land (België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Deze groep wordt vooraf getest samen met een controlegroep die geen TM beoefent om de impact van de techniek te beoordelen.

E

Leergemeenschappen

In de partnerlanden worden op lokaal niveau leergemeenschappen opgericht om persoonlijke ontmoetingen mogelijk te maken tussen partners, geassocieerde partners en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het project om de Stiltetijd/TM-benadering te verspreiden en ervaringen in verband met de voordelen en de resultaten van het project uit te wisselen.

E

Studiedagen en vergaderingen

Het organiseren van persoonlijke verspreidingsbijeenkomsten in combinatie met consortiumvergaderingen om de deelname en bijdrage van alle partners uit België, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken.

Het presenteren van projectresultaten in relevante evenementen op lokaal en regionaal niveau en het organiseren van workshops voor geïnteresseerde belanghebbenden in elk partnerland.

E

Na-test van het schoolpersoneel: schoolleiding en leerkrachten

Na-testen van de deelnemende leidinggevenden, leerkrachten en het schoolpersoneel. Deze gegevens worden geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM-programma op maatregelen als angst, werktevredenheid en subjectief welzijn te beoordelen.

E

Na-test van leerlingen

 Zowel de experimentele groep als de controlegroep worden na de test opnieuw getest. Deze gegevens worden geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM- programma op leerlingen te beoordelen met betrekking tot:
– verminderde stress, angst, negatief gedrag zoals discriminatie en geweld;
– verhoogde positieve pro-sociale resultaten zoals tolerantie, moreel redeneren, respect, veerkracht en copingvermogen.

E

Leerlingen 'vertraagde' startgroep

De controlegroep van de leerlingen wordt ook opgeleid in het Stiltetijd/TM programma nadat de eerste fase van het onderzoek is afgerond.

E

Studiebezoek aan de Maharishi Vrije School in het Verenigd Koninkrijk

Organisatie van een bezoek aan de Maharishi Vrije School Engeland, ter gelegenheid van de partnerbijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de projectpartners en moderatoren van de lokale gemeenschappen betrokken zijn. Ook geïnteresseerde autoriteiten, geassocieerde partners en belanghebbenden worden uitgenodigd.

E

Eindevaluatie van de schoolomgeving

Beoordeling van de algehele omgeving van de scholen na afloop van het testproces. Dit omvat de tevredenheid en motivatie van leerkrachten, persoonlijke en academische resultaten en prestaties, en pro-sociale successen.

E

Empirische gegevensverzameling en algemene conclusies

Het rapporteren van de resultaten met betrekking tot:

(a) Opleiding van bestuurders, leerkrachten en personeel (bv. angst en werktevredenheid);

(b) Opleiding van de leerlingen (resultaten van zowel de experimentele groep als de controlegroep);

(c) Beoordeling van en toezicht op de hele schoolomgeving.

E

Beleidsvormingskader en aanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma

Een belangrijk instrument dat tijdens het project zal worden ontwikkeld, is het Beleidsvormingskader dat geïnteresseerde partijen in heel Europa in staat zal stellen om de resultaten van het FRIENDS-project aan te passen aan hun lokale context. Opgemerkt moet worden dat het FRIENDS- Beleidsvormingskader ook een reeks beleidsaanbevelingen zal doen voor het ontwikkelen, toepassen en opvolgen van beleid en ondersteunend materiaal voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma.

E

FRIENDS-slotconferentie in Brussel

Een Europese slotconferentie vond plaats in Brussel met als hoofddoel het onder de aandacht brengen van empirisch onderbouwde beleidsaanbevelingen voor de invoering van het Stiltetijd/TM-programma in een bredere context. Onderwijzend personeel, vertegenwoordigers van de onderwijssector en relevante belanghebbenden bij de beleidsvorming van de EU werden uitgenodigd om de conferentie bij te wonen.

E

Duurzaamheid van het project: het project wordt voortgezet...

Naast de beleidsaanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma wordt in het kader van het exploitatieplan een strategische routekaart ontwikkeld:

  • TM-docenten die deelnemen aan het project, zijn beschikbaar voor nieuwe opleiding, opvolging en aanvullende instructies voor de leerlingen en medewerkers van de scholen;
  • Lerarenopleidingscentra bieden TM-accreditatie aan voor schoolleerkrachten om docent Transcendente Meditatie te worden;
  • Projectpartners onderhouden en actualiseren hun verspreidingskanalen zoals website, Facebookpagina en YouTube-kanaal in hetNederlands, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Engelsvoor de exploitatie van de resultaten van FRIENDS in een andere context;
  • Lokale leergemeenschappen met inbegrip van ouders, scholen en beleidsmakers op verschillende territoriale niveaus bevorderen de schaalvergroting van het programma en de betrokkenheid van nieuwe scholen;
  • TM-onderwijscentra bieden permanente bijstand en steun om de uitbreiding van het project op een bredere Europese schaal te bevorderen.