Werkplan

E

FRIENDS aftrap-vergadering: 19 en 20 Februari 2018, Città di Castello – Italië

Lancering van het project met een live bespreking van alle FRIENDS-partners voor een eindevaluatie en een akkoord over het implementatiewerkplan en de volgende stappen.

► Read more

 

19 en 20 Februari 2018

E

Voorbereiding op de implementatie in scholen

Begin van de programma-implementatie in de scholen en in andere niet-formele educatieve omgevingen met informatiesessies over het Stiltetijd/TM-programma dat wordt aangeboden aan schoolpersoneel en beleidsmedewerkers (bestuurders, leerkrachten, personeel, ouderverenigingen, lokale overheden enz.).

E

Pre-test en opleiding van de bestuurders en de leerkrachten

Testen van schoolbestuurders en leerkrachten als onderdeel van een vier maanden durende longitudinale studie, waarbij hun niveau van angst, werktevredenheid en subjectief welzijn wordt gemeten voordat het Stiltetijd/TM- programma wordt geïmplementeerd.

Opleiding van de docenten in het Stiltetijd/TM-programma.

E

Informatiesessies voor ouders

De school organiseert een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders: de TM- docenten leggen er het Stiltetijd/TM-programma uit en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

E

Test en opleiding van leerlingen

De leerlingen leren Transcendente Meditatie om die tijdens de Stiltetijd te beoefenen. Tijdens het FRIENDS project vond deze training vindt plaats in meer dan 40 schoolclusters, scholen of niet-formele onderwijsinstellingen in 4 landen (Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België). Een subgroep hiervan werd geselecteerd voor het wetenschappelijk onderzoek. De deelnemende leerlingen werden vooraf getest middels gestandaardiseerde psychologische tests. Om de impact van de techniek te beoordelen, werd een andere subgroep samengesteld als controlegroep (die geen TM beoefent), volgens het experimenteel onderzoeksdesign. Na de posttest start de controlegroep met de ST/TM training.

E

Leergemeenschappen

In de partnerlanden worden op lokaal, regionaal en nationaal niveau leergemeenschappen opgericht om persoonlijke ontmoetingen mogelijk te maken tussen partners, samenwerkende partners en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het project om de Stiltetijd/TM-benadering te verspreiden en ervaringen in verband met de voordelen en de resultaten van het project uit te wisselen.

E

Studiedagen en vergaderingen

Het organiseren van persoonlijke voorlichtingsbijeenkomsten in combinatie met consortiumvergaderingen om de deelname en bijdrage van alle partners uit Italië, Portugal, België, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en andere geïnteresseerde belanghebbenden binnen Europa mogelijk te maken.

Het presenteren van projectresultaten in relevante evenementen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau en het organiseren van workshops voor geïnteresseerde belanghebbenden in elk partnerland.

E

Posttest van het schoolpersoneel: schoolleiding en leerkrachten

Posttesten van de deelnemende leidinggevenden, leerkrachten en het schoolpersoneel. Deze gegevens worden geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM-programma op maatregelen als angst, werktevredenheid en subjectief welzijn te beoordelen (Zie D5.5 en D6.9 voor de resultaten).

E

Leerlingen 'vertraagde' startgroep

De leerlingen uit de controlegroep worden ook opgeleid in het Stiltetijd/TM programma nadat de eerste fase van het onderzoek is afgerond.

E

Posttest van leerlingen

Zowel de experimentele groep als de controlegroep worden na de test opnieuw getest. Deze gegevens zijn geanalyseerd om de impact van het Stiltetijd/TM- programma op leerlingen te beoordelen.

Resultaten zijn:
– Toename van veerkracht, vitaliteit, persoonlijke realisatie en subjectief welzijn.

– Afname verstorend gedrag; minder relatieproblemen met leeftijdsgenoten en minder gedragsproblemen zoals afname van problemen met impulsief gedrag.

E

Eindevaluatie van de schoolomgeving

Beoordeling van de algehele omgeving van de scholen na afloop van het testproces. Dit omvat de tevredenheid en motivatie van leerkrachten, persoonlijke en academische resultaten en prestaties, en pro-sociale successen.

E

Empirische gegevensverzameling en algemene conclusies

Het rapporteren van de resultaten met betrekking tot:

a) Opleiding van bestuurders, leerkrachten en personeel (bv. angst en werktevredenheid);

b) Opleiding van de leerlingen (resultaten van zowel de experimentele groep als de controlegroep);

c) Beoordeling van en toezicht op de hele schoolomgeving.

E

Beleidsvormingskader en aanbevelingen voor het Stiltetijd/TM-programma

Een belangrijk instrument dat tijdens het project zal worden ontwikkeld, is het Beleidsvormingskader dat geïnteresseerde partijen in heel Europa in staat zal stellen om de resultaten van het FRIENDS-project aan te passen aan hun lokale context. Het FRIENDS- Beleidsvormingskader doet ook een reeks beleidsaanbevelingen voor het ontwikkelen, toepassen en opvolgen van beleid en ondersteunend materiaal voor de invoering van holistische onderwijsmethoden die betrekking hebben op alle aspecten voor een volledige ontwikkeling van het kind, zoals persoonlijke, sociale, culturele, academische, emotionele en niet-cognitieve aspecten

E

FRIENDS-slotconferentie in Brussel

De Europese eindconferentie met 130 deelnemers vond plaats in Brussel. Beleidsmakers, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolpersoneel, TM-leraren en andere belanghebbenden, uit meer dan 15 Europese landen presenteerden projectresultaten, beleidsvormingskaders voor opschaling en praktijkervaringen rondom de invoering van het FRIENDS-project voor inclusief onderwijs met Stiltetijd/Transcendente Mediatietechniek.

E

Duurzaamheid van het project: het project wordt voortgezet...

– TM-leraren die deelnemen aan het project, zijn beschikbaar voor nieuwe opleiding, opvolging en aanvullende instructies voor de leerlingen en medewerkers van de scholen;

– Lerarenopleidingscentra bieden TM-opleiding met accreditatie aan voor leerkrachten, directie en schoolpersoneel;

-De database met FRIENDS onderzoeksgegevens blijft bestaan en wordt aangevuld met nieuw onderzoeksmateriaal;

— Lokale leergemeenschappen met inbegrip van ouders, scholen en beleidsmakers op verschillende territoriale niveaus bevorderen de schaalvergroting van het programma en de betrokkenheid van nieuwe scholen;

– TM-onderwijscentra bieden permanente bijstand en steun om de uitbreiding van het project op een bredere Europese schaal te bevorderen.

– Projectpartners onderhouden en actualiseren hun verspreidingskanalen zoals website, Facebookpagina en YouTube-kanaal in het Engels, Portugees, Nederlands, Frans, Spaans en Italiaans voor de exploitatie van de resultaten van FRIENDS in een andere context;